Kurucu Mesajı

“Sevgili çalışma arkadaşlarım, iş ortaklarım…

İş hayatındaki 60 yılı geride bırakmamızı kutluyoruz. Ülkemize hizmet etme heyecanımız ve hep geleceğe yönelik davranma tutkumuz hala ilk günlerimizdeki kadar canlı ve güçlü. Bu nedenle, başarılarımızı kutlarken geriye dönüp bakmak ve geçmişimizi değerlendirmek istiyorum. Geçtiğimiz dönemi gözden geçirmeyi isteyişim, pek çok zorluğun üstesinden gelmiş, gelişmesi sırasında çeşitli engelleri aşmış genç bir kuruluşa duyduğum hasretten kaynaklanmıyor. Geçmişimizin bir değerlendirmesini yapmayı, ancak geçmişlerini doğru değerlendirenlerin kendilerine daha iyi bir gelecek kurabileceklerine inandığım için istiyorum.

Erdoğan DEMİRÖREN
Yönetim Kurulu Başkanı

O günlerde, yani 1972’de, Türkiye’de likit petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan ilk şirketi satın alıp bu piyasaya girmek büyük cesaret ve sorumluluk gerektiriyordu. Attığımız bu adım aynı zamanda altyapıya, bina ve makinalara yapılan yüklü bir yatırım anlamına da geliyordu. Demirören’den başka hiçbir grup da böylesi iddialı bir yatırıma girmeye cesaret edemezdi. Biz ettik, çünkü kendimizi ülke hizmetine adamanın bize getireceği itibarın başka her şeyden daha değerli, daha önemli olduğu inancındaydık.

Geriye dönüp baktığımda, hedeflerimize erişmiş olduğumuzu görerek gurur duyuyorum. Bugün, enerji sektöründen sınai üretimine; medyadan gayrimenkul, inşaat sektörüne kadar pek çok dalda rekabet eden Demirören Grubu’nun emsalsiz bir itibara sahip olduğunu biliyorum. Sosyal konulara ve eğitim hizmetlerine yönelik güçlü ve yaygın programlarımız var. Başardıklarımızdan hem gurur, hem de büyük haz duyuyoruz. Bugüne gelirken atlattığımız badireleri, aştığımız engelleri düşündükçe bu duygularımız artıyor. Yola çıkarken önümüze koyduğumuz hedeflere ulaştığımıza göre artık geleceği planlamaya başlamalıyız. Demirören gibi şirketler küreselleşen dünyada Türkiye’nin en büyük kozları sayılmalıdır. Dünya piyasalarına tümüyle entegreyiz ve bu piyasalarda en üst düzeydeki teknolojik altyapımızla rekabet ediyoruz. İnsan kaynaklarımıza sürekli yatırım yaparken en yüksek ürün kalitesine erişmemizi sağlayacak standartlar uyguluyoruz. Bu özelliklerimiz ve 60 yılın üzerindeki deneyimimiz Demirören Grubu’nun Türk ekonomisi içindeki yerini ve önemini gözler önüne seriyor.

Demirören Grubu yeni binyılda da, Türkiye’nin çığır açan aktörleri arasında yer almaya devam edecek. Ülkemizi ve halkımızı küresel güçlerin düzeyine getirmek amacıyla her zamanki gibi, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Bu, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da en değerli hedefimiz ve vaadimizdir.”